Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Info SMS

Usługa Info SMS polega na wysłaniu po każdym alarmowaniu wiadomości SMS z ilością osób które zgłosiły gotowość do uczestnictwa w zdarzeniu.

Wiadomość można wysłać na dwa dowolne numery telefonów.

Usługa ta jest bezpłatna.infosms

Terminal PAS-4

Terminal PAS-4

Terminal PAS-4 jest przeznaczony głównie dla jednostek które posiadają już system DSP.

Renomowany polski producent elektroniki gwarantuje niezawodne działanie przez wiele lat.

Terminal wysyłamy skonfigurowany pod Platformę Alarmowania Strażaków. Dla jednostek które zdecydują się na korzystanie z usług Platformy Alarmowania Strażaków oferujemy terminal PAS-4 wraz z aktywną kartą SIM.

Terminal może współpracować z innymi operatorami jednoczesnego alarmowania dzwonieniem.

Cena: 550 zł

Istnieje możliwość skonfigurowania terminala PAS-4 jako niezależne urządzenie sterujące syreną. Cena po modyfikacji to 700 zł.

Niezawodność

 • Trzy całkowicie niezależne kanały zainicjowania alarmu – Panel Dyżurnego PSP, indywidualny numer telefonu, wiadomość SMS
 • Trzech niezwiązanych ze sobą operatorów dla połączeń wychodzących
 • Codzienny backup danych na specjalnie wydzielony serwer

Funkcjonalność

 • Skuteczne alarmowanie bez konieczności uruchamiania dodatkowych aplikacji w telefonach
 • Możliwość wysyłania wiadomości SMS podczas alarmu
 • Wysyłanie wiadomości SMS do grupy Strażaków bezpośrednio z telefonu
 • Atrakcyjny i przejrzysty cennik usług
 • Całkowita interaktywność i pełna informacja o stanie gotowości OSP

Bezpieczeństwo

 • Połączenie z naszym serwerem jest szyfrowane kluczem SSL potwierdzonym certyfikatem firmy CERTUM
 • Nasza baza klientów została zarejestrowana w GIODO, co wiąże się z koniecznością stosowania określonych prawem procedur bezpieczeństwa

O firmie

logo.png

Właścicielem serwisu jest firma:

EJ-Mix Edward Cyran

ul. Śląska 8

44-370 Pszów

Tel. 691 302 896

Email: bok@pasosp.pl

Proces alarmowania

Alarmowanie strażaków OSP może zostać zainicjowane przez trzy niezależne od siebie kanały.

 • Panel Dyżurnego PSP w którym zostają automatycznie umieszczone wszystkie OSP które w procesie rejestracji wybrały daną komendę PSP
 • Dzwoniąc na numer telefonu do alarmowania wybrany podczas rejestracji
 • Wysyłając wiadomość SMS o dowolnie wybranej przez OSP treści na podany w systemie numer telefonu

Każdy z tych sposobów powoduje wywołanie alarmu i jednoczesne rozdzwonienie telefonów zgłoszonych do alarmowania strażaków.

Numer telefonu jaki pokazuje się na ekranach telefonów jest zawsze taki sam i jest on unikalny dla każdej jednostki OSP.

System PASOSP jest systemem interaktywnym, podczas dzwonienia rejestrowane są czynności które wykonują poszczególni strażacy i przekazywane na bieżąco do Stanowiska Kierowania PSP oraz na stronie Info OSP.

Procedura podczas alarmu jest następująca:

 • Jeżeli jestem dostępny i zgłoszę się na alarm – po odebraniu połączenia należy wcisnąć cyfry od 1 do 9 (cyfry te oznaczają liczbę minut po których będę w remizie. W przypadku gdy nie zostanie w ciągu 10 sekund wciśnięta żadna cyfra, system przyjmuje wartość domyślną określoną przez OSP dla tej osoby
 • Jeżeli nie zgłoszę się na alarm – po odebraniu połączenia należy wcisnąć 0 (zero). W tym momencie system rejestruje, że ta osoba w remizie się nie stawi

Te dwie powyższe reakcje powodują, że nie będzie wykonane ponowne alarmowanie i na ich podstawie zostanie określone czy jednostka OSP zbierze odpowiednią ilość osób by zgłosić gotowość.

 • Jeżeli nie odbiorę lub odrzucę połączenie – wtedy po około 40 sekundach system wykona ponowny alarm. W przypadku gdy i wtedy połączenie nie zostanie odebrane system zarejestruje, że ta osoba nie określiła swojego statusu. Osoby takie nie są brane do obliczania gotowości bojowej OSP.

 

Gotowość OSP jest obliczana w następujący sposób:

Podczas rejestracji nowego strażaka do alarmowania należy określić jakie funkcje w OSP ta osoba posiada (można wybrać kilka jednocześnie).

Przy alarmie musi zostać spełnione założenie, że pozytywnie na alarm odpowiedział przynajmniej jeden Dowódca, jeden Kierowca i dwóch Strażaków-Ratowników. Jeżeli zostanie to spełnione wówczas dyżurnemu PSP oraz na stronie Info OSP zostaje wyświetlona informacja że OSP zgłosiła gotowość w ciągu X minut. Czas ten jest ustalany według tego co zadeklarowały poszczególne alarmowane osoby odbierając połączenie.

Panel info OSP

Panel Info OSP to strona gdzie w trakcie alarmowania twojej OSP znajdziesz aktualne informacje o tym kto stawi się na alarm i w jakim czasie.

Jeżeli twoja OSP posiada dostęp do internetu możesz wyświetlać ją na komputerze lub tablecie. Gdy nie ma cię w remizie, doskonale zadziała podgląd na telefonie z włączonym internetem.

Adres tej strony znajdziesz na swoim koncie w zakładce „Jednostka” jest on inny dla każdej OSP, zaś wejście na stronę jest zabezpieczone kodem PIN, który możesz zmienić kiedy tylko chcesz.

W momencie wywołania alarmu w naszym systemie na tej stronie będą pojawiać się odpowiedzi na alarm poszczególnych strażaków. Osoby które odpowiedziały pozytywnie na alarm podświetlą się na zielono, ci z strażaków którzy odpowiedzieli negatywnie zostaną zaznaczone na czerwono, zaś te osoby które nie określiły swojego statusu zostaną zaznaczone na żółto.

Jednocześnie obok nazwisk strażaków którzy przybędą na alarm zostanie wyświetlony zadeklarowany czas przybycia do remizy. Na podstawie tych informacji i założonego minimalnego składu do wyjazdu, nasz system określi w jakim czasie OSP osiągnie gotowość operacyjną oraz wyświetli tą informację w Panelu Dyżurnego PSP.

Jeżeli w trakcie alarmowania jesteście w OSP w składzie pozwalającym na podjęcie działań, wystarczy że naciśniecie pole „Jednostka gotowa” i w tym momencie informacja ta pojawi się w Panelu Dyżurnego PSP.