Panel INFO OSP

Panel Info OSP to strona gdzie w trakcie alarmowania twojej OSP znajdziesz aktualne informacje o tym kto stawi się na alarm i w jakim czasie.

Jeżeli twoja OSP posiada dostęp do internetu możesz wyświetlać ją na komputerze lub tablecie. Gdy nie ma cię w remizie, doskonale zadziała podgląd na telefonie z włączonym internetem.

Adres tej strony znajdziesz na swoim koncie w zakładce „Jednostka” jest on inny dla każdej OSP, zaś wejście na stronę jest zabezpieczone kodem PIN, który możesz zmienić kiedy tylko chcesz.

W momencie wywołania alarmu w naszym systemie na tej stronie będą pojawiać się odpowiedzi na alarm poszczególnych strażaków. Osoby które odpowiedziały pozytywnie na alarm podświetlą się na zielono, ci z strażaków którzy odpowiedzieli negatywnie zostaną zaznaczone na czerwono, zaś te osoby które nie określiły swojego statusu zostaną zaznaczone na żółto.

Jednocześnie obok nazwisk strażaków którzy przybędą na alarm zostanie wyświetlony zadeklarowany czas przybycia do remizy. Na podstawie tych informacji i założonego minimalnego składu do wyjazdu, nasz system określi w jakim czasie OSP osiągnie gotowość operacyjną oraz wyświetli tą informację w Panelu Dyżurnego PSP.

Jeżeli w trakcie alarmowania jesteście w OSP w składzie pozwalającym na podjęcie działań, wystarczy że naciśniecie pole „Jednostka gotowa” i w tym momencie informacja ta pojawi się w Panelu Dyżurnego PSP.