Panel dyżurnego PSP

Panel Dyżurnego PSP to część serwisu służąca do alarmowania OSP i jednocześnie prezentująca efekty tego alarmowania.

W górnej części znajduje się duży przycisk służący do alarmowania większej ilości OSP jednocześnie. Wystarczy wybrać OSP do alarmowania i wcisnąć przycisk „Wywołaj alarm”. W przypadku gdy trzeba zaalarmować tylko jedną OSP wystarczy zaznaczyć ją w białym polu i nacisnąć przycisk „Wywołaj alarm” bezpośrednio w jej polu.

W tym momencie ukazuje się okienko do wysłania SMS dla strażaków wyznaczonych w poszczególnych OSP do odbierania informacji z PSP podczas alarmowania.

W części okna poniżej przycisku wywołującego alarm są przedstawiane informacje o postępie w alarmowaniu. Informacje te przedstawiane są w formie komunikatów jak i różnych kolorów przypisanych do tych komunikatów. Przy spełnieniu założenia, że na alarm pozytywnie odpowiedział przynajmniej 4 osobowy zastęp (dowódca, kierowca, 2 ratowników) zostaje wyświetlona informacja  o uzyskaniu gotowości w ciągu X minut. Informacja o czasie reakcji zostaje pobrana podczas odpowiadania na alarm przez strażaków.

W szarym polu poniżej są przedstawione informacje o ilości osób które zgłosiły gotowość według stanowisk w OSP.

Wszystkie te informacje są prezentowane w czasie rzeczywistym i odzwierciedlają konkretne działania podejmowane przez strażaków w momencie otrzymania alarmu.

Dla ułatwienia procesu alarmowania istnieje możliwość tworzenia dowolnej ilości zakładek oraz przypięcia do nich dowolnych OSP. Jednostki OSP które są w trakcie alarmowania zostają automatycznie umieszczone w zakładce „W trakcie alarmowania”.

Można utworzyć kilka kont dla dyżurnych i każdy z nich może zapisać własne ustawienia zakładek.