Strona główna

Platforma Alarmowania Strażaków OSP to zintegrowany, interaktywny  system telefonicznego powiadamiania o alarmach.

Dostarczając rozwiązania dla Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych pozwala na szybkie i bezpieczne powiadomienie strażaków OSP o wywołanym alarmie a jednocześnie błyskawicznie przekazuje informacje zwrotną dla SK PSP.

Elastyczna oferta cenowa oraz niskie koszty wdrożenia i użytkowania pozwolą każdej Jednostce OSP znacząco zwiększyć swoją dostępność oraz do minimum skrócić czas potrzebny do wyjazdu.

Zapraszamy do bezpłatnego zapoznania się z możliwościami Platformy Alarmowania Strażaków w czasie 30 dniowego okresu testowego.zasada_dzialania