Funkcjonalność

  • Skuteczne alarmowanie bez konieczności uruchamiania dodatkowych aplikacji w telefonach
  • Możliwość wysyłania wiadomości SMS podczas alarmu
  • Wysyłanie wiadomości SMS do grupy Strażaków bezpośrednio z telefonu
  • Atrakcyjny i przejrzysty cennik usług
  • Całkowita interaktywność i pełna informacja o stanie gotowości OSP