Proces alarmowania

Alarmowanie strażaków OSP może zostać zainicjowane przez trzy niezależne od siebie kanały.

  • Panel Dyżurnego PSP w którym zostają automatycznie umieszczone wszystkie OSP które w procesie rejestracji wybrały daną komendę PSP
  • Dzwoniąc na numer telefonu do alarmowania wybrany podczas rejestracji
  • Wysyłając wiadomość SMS o dowolnie wybranej przez OSP treści na podany w systemie numer telefonu

 

Każdy z tych sposobów powoduje wywołanie alarmu i jednoczesne rozdzwonienie telefonów zgłoszonych do alarmowania strażaków.

Numer telefonu jaki pokazuje się na ekranach telefonów jest zawsze taki sam i jest on unikalny dla każdej jednostki OSP.

System PASOSP jest systemem interaktywnym, podczas dzwonienia rejestrowane są czynności które wykonują poszczególni strażacy i przekazywane na bieżąco do Stanowiska Kierowania PSP oraz na stronie Info OSP.

Procedura podczas alarmu jest następująca:

  • Jeżeli jestem dostępny i zgłoszę się na alarm – po odebraniu połączenia należy wcisnąć cyfry od 1 do 9 (cyfry te oznaczają liczbę minut po których będę w remizie. W przypadku gdy nie zostanie w ciągu 10 sekund wciśnięta żadna cyfra, system przyjmuje wartość domyślną określoną przez OSP dla tej osoby
  • Jeżeli nie zgłoszę się na alarm – po odebraniu połączenia należy wcisnąć 0 (zero). W tym momencie system rejestruje, że ta osoba w remizie się nie stawi

 

Te dwie powyższe reakcje powodują, że nie będzie wykonane ponowne alarmowanie i na ich podstawie zostanie określone czy jednostka OSP zbierze odpowiednią ilość osób by zgłosić gotowość.

  • Jeżeli nie odbiorę lub odrzucę połączenie – wtedy po około 40 sekundach system wykona ponowny alarm. W przypadku gdy i wtedy połączenie nie zostanie odebrane system zarejestruje, że ta osoba nie określiła swojego statusu. Osoby takie nie są brane do obliczania gotowości bojowej OSP.

 

Gotowość OSP jest obliczana w następujący sposób:

Podczas rejestracji nowego strażaka do alarmowania należy określić jakie funkcje w OSP ta osoba posiada (można wybrać kilka jednocześnie).

Przy alarmie musi zostać spełnione założenie, że pozytywnie na alarm odpowiedział przynajmniej jeden Dowódca, jeden Kierowca i dwóch Strażaków-Ratowników. Jeżeli zostanie to spełnione wówczas dyżurnemu PSP oraz na stronie Info OSP zostaje wyświetlona informacja że OSP zgłosiła gotowość w ciągu X minut. Czas ten jest ustalany według tego co zadeklarowały poszczególne alarmowane osoby odbierając połączenie.