DLACZEGO MUSZĘ PODAWAĆ FUNKCJE PRZY DODAWANIU STRAŻAKÓW

Na podstawie podanych funkcji system oblicza czy jednostka jest w stanie wystawić na alarm minimalny wymagany skład.

Minimalny skład to dowódca, kierowca i dwóch strażaków ratowników.