CZY MOŻNA ZAINICJOWAĆ ALARM WIADOMOŚCIĄ SMS

Wychodząc naprzeciw klientom którzy posiadają stary typ Terminala SMS i nie są w stanie wywołać alarmu dzwoniąc, uruchomiliśmy możliwość wywołania alarmu wiadomością SMS.

Alarm SMS można wywołać na 3 sposoby

  1. Wysyłając specjalny kod generowany przez jednostkę OSP
  2. Definiując nr telefonu który może wywołać alarm – pusty SMS przysłany z tego numeru zainicjuje alarm
  3. Definiując numer telefonu i określoną treść wiadomości- jeżeli nadawca SMS i jego treść będą odpowiadać temu co zapisano w systemie, alarm zostanie wywołany

Każdy z powyższych sposobów spowoduje, strażakom rozdzwonią się jednocześnie telefony podczas alarmu.