CZY OTRZYMAM FAKTURĘ VAT

Po zarejestrowanej w systemie płatności Faktura VAT zostanie wygenerowana automatycznie.

Adres do pobrania faktury otrzymasz w wiadomości email lub możesz pobrać ją z menu faktury na koncie twojej jednostki OSP.