KTO PŁACI ZA ALARMOWANIE I WIADOMOŚCI SMS

Koszty alarmowania i wysłanych wiadomości SMS ponosi OSP.

Wiadomości SMS

Podczas alarmowania Dyżurny PSP ma możliwość wysłania wiadomości SMS z informacją co się dzieje. Jeden SMS wysłany podczas alarmowania jest bezpłatny. Za resztę wiadomości płaci alarmowana OSP.

Jednostka OSP ma możliwość ustalenia kto ma otrzymać bezpłatną wiadomość i czy pozostałe osoby też taką wiadomość (płatną) powinny otrzymać

Alarmowanie

Jeżeli wybrałeś opcję abonamentową lub korzystasz z oferty test 30 dni, za alarmy nie płacisz nic. Możesz alarmować dowolną ilość osób jednocześnie nieograniczoną ilość razy.

W przypadku gdy rozliczasz się przedpłatą (prepaid), za każdą zgłoszoną do alarmowania osobę płacisz podczas każdego wywołanego alarmu 30 groszy, niezależnie czy zostanie on odebrany czy nie. Kwota ta zostanie pobrana z twojego konta.