Zasada działania

Działanie systemu polega na jednoczesnym rozdzwonieniu telefonów zarejestrowanych w nim strażaków w wyniku alarmu zainicjowanego przez SK PSP.

Każda jednostka OSP podczas rejestracji konta w serwisie pasosp.pl otrzymuje indywidualny numer telefonu dzięki któremu może zostać zaalarmowana. Numer ten jednocześnie pokazuje się na ekranach telefonów alarmowanych strażaków i jest inny dla każdej OSP podległej danej jednostce PSP.

Dyżurny PSP może wywołać alarm na kilka sposobów.

  • Poprzez stację DSP – wtedy do przekazania alarmu do naszego systemu potrzebny jest terminal który zadzwoni na dedykowany OSP numer telefonu.
  • Dzwoniąc bezpośrednio na numer OSP przypisany przez system PASOSP
  • Przy pomocy Panelu Dyżurnego PSP udostępnionego bezpłatnie dla Komend PSP.

dyzurny

Panel ten pozwala na bezpośrednie wywołanie alarmu w jednostkach OSP podlegających terytorialnie pod daną PSP. Można też za jego pomocą wysłać wiadomość SMS z informacją o zdarzeniu. W czasie alarmu pojawiają się też informacje o reakcji alarmowanych strażaków. Informacje te pojawiają się niezależnie od tego w jaki sposób został zainicjowany alarm.

Telefony alarmowanych członków OSP pełnią funkcję osobistych terminali statusów. Nie jest wymagane połączenie z internetem lub siecią WiFi, wystarczy być w zasięgu sieci GSM.

Poprzez konkretną reakcję na alarm strażak informuje kolegów z OSP oraz Dyżurnego SK o tym czy stawi się na alarm i w jakim czasie.

zasada-dzialania-pasosp