Co oznacza domyślny czas reakcji.

Jeżeli najczęściej strażak jest w stanie dotrzeć na alarm w ciągu 5 minut, wtedy tak należy ustawić jego domyślny czas reakcji.

Gdy zadzwoni telefon z alarmem i strażak stwierdzi, że będzie w remizie w takim zadeklarowanym z góry czasie, wystarczy że odbierze połączenie i zaraz się rozłączy. System wtedy odczyta domyślny czas reakcji jako obowiązujący podczas tego wywołania alarmu.

Was this answer helpful ? Yes / No