Niezawodność

  • Trzy całkowicie niezależne kanały zainicjowania alarmu – Panel Dyżurnego PSP, indywidualny numer telefonu, wiadomość SMS
  • Trzech niezwiązanych ze sobą operatorów dla połączeń wychodzących
  • Codzienny backup danych na specjalnie wydzielony serwer